fredag 9 maj 2014

Sponsorsökandet fortsätter!

Hela sju LIA-veckor har gått och nu är det bara två kvar. Om lite drygt tre veckor drar själva byggandet av trädgårdarna igång, vilket i sig innebär att vi vid det laget bör ha allt växt- och byggmaterial insamlat och klart. Sponsorarbetet har pågått under dessa veckor vi varit ute på LIA (och pågår än idag) och vi är så glada åt alla fina bidrag. Det är ni sponsorer som gör det möjligt för oss att genomföra detta projekt!

Tack Tuna Trädgård, Härnevi Plantskola och Vallby Friluftsmuseum för det växtmaterial vi fått, och tack S:t Eriks för all sten!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar